ܥܲܪܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕ ܡܪܵܥܵܐ ܕ ܦ̮ܝܟܬܘܪܝܐ - ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ (Victorian Sick Pay Guarantee - Assyrian)

(Victorian Sick Pay Guarantee) ܐܲܓ݂ܪܵܐ ܕܡܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܘܕܝܵܨܘܿܦܹ̈ܐ ܩܵܐ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܙܲܒܼܢܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܟܹܐ ܦܵܠܚܝܼ ܩܵܐ ܓܵܢܲܝܗܝ

ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܐܲܓ݂ܪܵܐ (Victorian Sick Pay Guarantee) ܕܡܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܟܹܐ ܝܵܗܹܒ݂ ܩܵܐ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܙܲܒܼܢܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܟܹܐ ܦܵܠܚܝܼ ܩܵܐ ܓܵܢܲܝܗܝ ܐܲܓ݂ܪܵܐ ܕܡܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܘܕܝܵܨܘܿܦܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕ 38 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܠܹܗ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܢܝܼ ܡܸܪܥܝܹܐ ܝܢܵܐ ܝܲܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ ܕܡܲܣܸܡܝܼ ܒܵܠܵܐ ܠܚܲܒܝܼܒ݂ܲܝܗ̈ܝ. ܣܵܒܵܒ ܐܲܦܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܓܵܪܲܓ ܕܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܕܓܲܒܹܐ ܒܹܝܠ ܐܲܓ݂ܪܵܐ ܕܚܲܕ ܝܵܘܡܵܐ ܘܒܹܝܠ ܚܘܼܠܡܵܢܹܗ.

ܐܵܗܵܐ ܚܘܼܪܙܵܐ ܢܸܣܝܘܼܢܵܝܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܟܠܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ.

ܣܲܓ݂ܸܠܘܼܢ ܠܹܗ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܕܝܘܿܡ. ܣܲܓ݂ܲܠܬܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ.

ܒܗ̇ܝܓܵܗܐ ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܡܲܢܝܲܚܬܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܒܣܵܒܵܒ ܕܡܸܪܥܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܝܲܢ ܕܡܲܣܘܼܡܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܵܠܵܐ ܠܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܐܲܓ݂ܪܵܐ ܕܡܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܩܵܐ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܗܕܝܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ.

ܠܹܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܣܲܓ݂ܹܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܐܲܓ݂ܪܵܐ ܕܡܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܦܸܪܥܝܵܐ ܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ 23.23$ ܩܵܐ ܟܠܚܕܵܐ ܣܵܥܲܬ، ܕܝܼܠܹܗ ܣܵܟ݂ܵܐ ܬܲܚܬܵܝܵܐ ܐܲܬܪܵܝܵܐ ܕܐܲܦܣܘܼܢܬܵܐ (ܡܵܥܵܫܵܐ) (ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ 1 ܬܲܡܘܼܙ 2023).

ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܚܒ݂ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܚܘܼܪܙܵܐ ܢܸܣܝܘܼܢܵܝܵܐ

ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ

ܦܸܨܠܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ

ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܐܲܪܚܘܼܬܵܐܡܲܩܪܘܼܒ݂ܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܙܵܒ݂ܘܿܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܗܘܿܬܵܝܠܹ̈ܐ ܘܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܫܬܵܝܬܵܐ ܘܒܵܬܲܝ̈ ܩܲܗܘܵܐ ܘܡܲܛܥܡܹ̈ܐ ܘܟܵܙܝܼܢܘܼܝܹ̈ܐ ܘܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܕܵܡܝܵܢܹ̈ܐ.
ܗܲܝܸܪܵܢܹ̈ܐ ܒܗܲܕܲܪܬܵܐ ܕܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ
 • ܗܲܝܘܼܪܹܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܒܗܲܕܲܪܬܵܐ ܝܲܢ ܒܒܲܫܲܠܬܵܐ ܝܲܢ ܒܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ.
 • ܗܲܕܘܼܪܹܐ ܝܲܢ ܒܲܫܘܼܠܹܐ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܩܲܠܘܼܠܬܵܐ.
 • ܬܲܡܘܼܙܹܐ ܫܵܘܦܵܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܲܕܪܝܼ ܝܲܢ ܒܲܫܠܝܼ ܝܲܢ ܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ.
ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܦܵܠܚܝܼ ܓܵܘ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܗܲܕܲܪܬܵܐ ܕܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ
 • ܝܦܵܝܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܘܡܹܐܟ݂ܘܼܠܝܵܬܹ̈ܐ ܠܲܝܫܵܝܹ̈ܐ.
 • ܗܲܕܘܼܪܹܐ ܒܸܣܪܵܐ ܩܵܐ ܙܲܒܘܼܢܹܐ.
 • ܚܲܛܘܼܛܹܐ ܝܲܢ ܬܲܪܘܼܨܹܐ ܝܲܢ ܒܲܫܘܼܠܹܐ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܛܥܡܹ̈ܐ ܘܩܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܕܙܲܒܲܢܬܵܐ ܕܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܡܒܘܼܫܸܠܬܵܐ.
ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܙܘܼܒܵܢܹ̈ܐ

ܡܲܩܪܘܼܒ݂ܹܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܩܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܙܲܒܢܝܼ ܡܲܬܥܹ̈ܐ ܒܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܝܲܢ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܥܲܡܵܐ.

ܐܲܢܹܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܦܵܠܵܚܹܐ ܕܟܹܐ:

 • ܡܲܦܠܸܚܝܼ ܡܵܟܝܼܢܹ̈ܐ ܕܣܲܓ݂ܲܠܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡܩܘܼܒܠܹ̈ܐ
 • ܡܲܚܙܝܼ ܝܲܢ ܓܵܠܚܝܼ ܝܲܢ ܡܲܛܐܸܒ݂ܝܼ ܡܲܬܥܹ̈ܐ
 • ܓܲܒܝܼ ܝܲܢ ܙܵܒ݂ܢܝܼ ܡܲܬܥܹ̈ܐ.
ܗܲܝܸܪܵܢܹ̈ܐ ܕܙܘܼܒܵܢܹ̈ܐܙܲܒܢܝܼ ܡܲܬܥܹ̈ܐ ܒܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܝܲܢ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܥܲܡܵܐ.
ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܦܵܠܚܝܼ ܓܵܘ ܫܸܫܠܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܙܲܘܲܕܬܵܐ ܩܵܐ ܫܘܼܩܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ

ܦܠܵܚܵܐ ܓܵܘ ܫܸܫܠܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܙܲܘܲܕܬܵܐ ܩܵܐ ܫܘܼܩܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ.

ܐܲܢܹܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܦܵܠܵܚܹܐ ܕܟܹܐ:

 • ܡܵܠܝܼܠܗܘܿܢ ܪܲܦܝܼܵܬܹ̈ܐ ܘܫܵܘܦܵܢܹ̈ܐ ܕܓܠܵܚܵܐ ܓܵܘ ܕܘܼܟܵܢܵܢܹ̈ܐ ܘܫܘܼܩܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ
 • ܡܲܛܥܸܢܝܼܠܗܘܿܢ ܘܣܲܦܩܝܼܠܗܘܿܢ ܪܵܕܝܼܵܬܹ̈ܐ ܕܛܲܥܢܵܐ ܘܚܵܒ݂ܘܿܫܝܵܬܹ̈ܐ
 • ܦܵܠܚܝܼ ܓܵܘ ܡܲܓ̰ܘܲܓ̰ܬܵܐ ܕܡܲܬܥܹ̈ܐ ܘܕܛܲܥܢܹ̈ܐ
 • ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܟܬܵܒ݂ܵܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܫܸܫܠܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܙܲܘܲܕܬܵܐ ܩܵܐ ܫܘܼܩܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ.
ܡܲܩܪܸܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܘܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ

ܡܲܩܪܘܼܒ݂ܹܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܘܣܢܵܕܬܵܐ ܪܸܓ݂ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܘܚܲܒ݂ܪܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܘܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ.

ܣܢܵܕܬܵܐ ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܩܪܹܒ݂ܬܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܕܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܒܫܹܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܕܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐܝܼܬܠܹܗ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ. ܒܲܝܬܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂:

 • ܒܵܬܹ̈ܐ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܒܫܹܢܹ̈ܐ
 • ܒܵܬܹ̈ܐ ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܫܪܝܼܬܵܐ ܘܣܢܝܼܕܬܵܐ
 • ܒܵܬܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ.

ܐܲܢܹܐ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܠܵܐ ܒܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܩܵܐ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܘܚܲܒ݂̈ܪܵܢܹܐ.

ܝܵܨܘܿܦܹ̈ܐ ܘܗܲܝܹܪܵܢܹ̈ܐܡܲܩܪܘܼܒ݂ܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܘܕܪܵܥܝܘܼܬܵܐ ܘܕܣܢܵܕܬܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܡܲܛܐܲܒ݂ܬܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܲܝܗܝ ܝܲܢ ܕܚܘܼܠܡܵܢܲܝܗܝ ܝܲܢ ܕܛܵܒ݂ܘܼܬܲܝܗܝ ܝܲܢ ܕܪܲܗܲܬܘܼܬܲܝܗܝ.
ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ

ܡܲܩܪܘܼܒ݂ܹܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܘܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܘܢܲܨܝܼܗܲܬ ܩܵܐ ܙܵܒ݂ܘܿܢܹ̈ܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܘܿܗ̇ ܛܵܒ݂ܘܼܬܲܝܗܝ ܕܗܵܘܝܵܐ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ.

ܡܛܲܝܡܲܢܬܵܐ ܘܡܣܲܕܪܲܢܬܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܘܲܟܝܼܠܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܘܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ.

ܬܲܡܸܙܵܢܹ̈ܐ ܘܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܒܵܬܲܝ̈ ܡܣܵܝܵܐ

ܦܠܵܚܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܬܲܡܸܙܵܢܵܐ ܕ:

 • ܪܵܕܝܼܵܬܹ̈ܐ
 • ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܬܲܓܵܪܵܝܹ̈ܐ ܘܨܸܢܥܬܵܝܹ̈ܐ ܘܒܵܬܹ̈ܐ ܕܫܟܵܢܬܵܐ
 • ܫܵܘܦܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܥܡܲܪܬܵܐ ܘܡܵܟܝܼܢܹ̈ܐ ܨܸܢܥܬܵܝܹ̈ܐ
 • ܠܒ݂ܘܼܫܹ̈ܐ ܘܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܒܵܬܲܝ̈ ܡܣܵܝܵܐ
 • ܠܒ݂ܘܼܫܹ̈ܐ ܘܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܒܵܬܲܝ̈ ܡܣܵܝܵܐ ܘܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܕܬܲܡܲܙܬܵܐ ܕܠܒ݂ܘ݂ܫܹ̈ܐ ܒܗܵܘܓܵܐ.
ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܘܢܵܛܘܿܪܹ̈ܐ ܕܫܲܝܢܘܼܬܵܐ

ܡܙܲܘܘܼܕܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܫܲܝܢܘܼܬܵܐ ܘܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܡܛܲܟܲܣܝܵܬܹ̈ܐ ܘܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܠܚܘܼܕܵܝܹ̈ܐ.

ܐܲܢܹܐ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܣܲܬܪܵܢܹ̈ܐ ܕܪܵܕܝܼܵܬܹ̈ܐ ܡܙܲܝܢܹ̈ܐ ܘܨܲܚܨܹܝܵܢܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ.

ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܚܲܩܠܹ̈ܐ ܘܕܡܵܝܫܵܬܹ̈ܐ ܘܕܓܲܢܹ̈ܐ
 • ܢܨܵܒ݂ܵܐ ܘܚܨܵܕܵܐ ܥܲܠܠܵܬܹ̈ܐ ܝܲܢ ܫܸܬܠܹ̈ܐ ܝܲܢ ܡܵܝܫܵܬܹ̈ܐ.
 • ܡܲܦܪܵܝܬܵܐ ܘܚܲܡܲܝܬܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ.
 • ܡܲܦܪܵܝܬܵܐ ܘܚܲܡܲܝܬܵܐ ܕܚܲܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕܡܝܼܵܵܐ.
 • ܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܪܸܓ̰ܒܹ̈ܐ ܘܓܸܠܵܠܹ̈ܐ ܙܝܼܙܵܢܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܵܐ ܩܵܐ ܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܘܒܸܣܪܵܐ ܘܚܲܠܒ݂ܵܐ ܘܒܹܝܥܹ̈ܐ ܘܥܲܡܪܵܐ ܘܩܲܝܣܵܐ ܘܥܲܠܠܵܬܹ̈ܐ ܘܫܸܬܠܹ̈ܐ.
ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܡܗܝܼܪܹ̈ܐ ܕܚܲܝܘܵܬܹ̈ܐ ܘܕܓܲܢܵܢܘܼܬܵܐ
 • ܡܲܣܘܼܡܹܐ ܒܵܠܵܐ ܘܣܲܩܘܼܠܹܐ ܘܬܲܠܡܘܼܕܹܐ ܘܒܸܓܪܵܥܵܐ ܚܲܝܘܵܬܹ̈ܐ.
 • ܡܕܲܒܘܼܪܹܐ ܐܲܟܵܪܘܼܬܵܐ ܘܚܸܨܕܵܐ ܕܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܘܚܲܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕܡܝܼܵܐ ܘܥܲܠܠܵܬܹ̈ܐ ܘܡܲܝܫܵܬܹ̈ܐ.
 • ܫܲܬܐܘܼܣܹܐ ܘܚܲܡܘܼܝܹܐ ܓܲܢܹ̈ܐ ܘܓܲܢܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܡܲܫܛܵܚܹ̈ܐ ܕܐܲܬܠܹܝܛܵܝܘܼܬܵܐ.
 • ܗܲܕܘܼܪܹܐ ܘܙܲܒܘܼܢܹܐ ܘܲܪ̈ܕܹܐ ܘܡܣܲܕܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܘܲܪ̈ܕܹܐ.
ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܐܲܬܠܹܝܛܵܝܘܼܬܵܐ ܘܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ
 • ܡܗܲܕܘܼܝܹܐ ܘܡܲܠܘܼܦܹܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܲܩܠܹ̈ܐ ܕܐܲܬܠܹܝܛܵܝܘܼܬܵܐ ܘܝܵܐܝܘܼܬܵܐ (ܠܵܚܘܿܡܘܼܬܵܐ) ܦܲܓ݂ܪܵܢܵܝܬܵܐ.
 • ܡܲܩܪܘܼܒ݂ܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܚܙܘܼܩܝܵܐ ܘܕܕܲܝܵܪܘܼܬܵܐ.
 • ܡܲܩܪܘܼܒ݂ܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܟܵܘܣܵܐ ܘܕܫܲܦܪܲܢܬܵܐ.
ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܓܵܘ ܩܸܢܛܪ̈ܘܿܢܹܐ ܕܩܪܵܝܵܬܹ̈ܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܘܡܩܲܒܠܵܢܹ̈ܐ
 • ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܒܫܲܝܢܵܐ.
 • ܡܠܵܝܵܐ ܒܵܥܘܿܝܵܬܹ̈ܐ ܕܛܵܠܒܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ
 • ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܦܘܼܪ̈ܢܵܣܵܝܹܐ ܓܵܘܵܢܵܝܹ̈ܐ.
ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܟܬܵܒ݂ܵܝܹ̈ܐ

ܬܲܡܘܼܡܹܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܹܗ:

 • ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܦܘܼܪ̈ܢܵܣܵܝܹܐ ܓܵܘܵܢܵܝܹ̈ܐ
 • ܡܲܥܒ݂ܵܪܬܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܠܓܵܘ ܟܘܿܡܦܝܘܼܬܸܪ
 • ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܲܥܒ݂ܵܪܬܵܐ ܕܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܠܓܵܘ ܟܘܿܡܦܝܘܼܬܸܪ.
ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܡܲܨܢܵܥܹ̈ܐ

ܬܲܡܘܼܡܹܐ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܡܲܨܢܵܥܹ̈ܐ.

ܐܲܢܹܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܘܕܡܲܬܩܢܵܢܘܼܬܵܐ ܘܕܟܲܪܡܲܟ݂ܬܵܐ.

ܛܵܪ̈ܝܵܢܹܐ ܕܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐܛܪܵܝܵܐ ܪܵܕܝܼܵܬܹ̈ܐ ܘܪܵܕܝܼܵܬܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܛܲܥܢܵܐ ܘܪܵܕܝܼܵܬܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ ܕܛܲܥܢܵܐ ܩܵܐ ܢܘܼܩܵܠܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܘܕܡܲܬܥܹ̈ܐ.
ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܐܲܡܢܹ̈ܐܒܪܵܝܵܐ ܘܡܲܦܪܘܼܝܹܐ ܘܡܲܩܪܘܼܒ݂ܹܐ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܐܲܡܢܵܝܹ̈ܐ ܘܡܸܬܒܲܪ̈ܝܵܢܹܐ.

ܚܙܹܝܡܘܼܢ ܠܹܗ ܣܸܕܪܵܐ ܟܡܝܼܠܵܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܚܫܝܼܚܹ̈ܐ.

ܝܼܘܸܢ ܐܵܢܵܐ ܚܫܝܼܚܵܐ؟

ܩܵܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܚܫܝܼܚܹܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܐܲܓ݂ܪܵܐ ܕܡܲܪ̈ܥܵܢܹܐ، ܓܵܪܲܓ ܕ:

 • ܗܵܘܝܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܦܵܠܚܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ

 • ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 15 ܫܸܢܹ̈ܐ ܘܥܸܠܸܠ

 • ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܦܠܵܚܵܐ ܚܲܕ ܡܸܨܥܵܐ ܕ 7.6 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܝܲܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ

 • ܠܵܐ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܡܵܨܝܵܢܹܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܐܲܓ݂ܪܵܐ ܕܡܲܢܝܲܚܬܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܝܬܵܐ، ܝܲܢ ܐܲܓ݂ܪܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܵܐ ܝܲܢ ܐܲܓ݂ܪܵܐ ܕܡܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܝܲܢ ܕܝܵܨܘܿܦܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܲܝܢܝܼ ܕܗܵܘܹܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ

 • ܐܵܙܠ݇ܝܼܬܘܿܢ ܠܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܓܵܘ ܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ

 • ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܦܠܵܚܵܐ ܓܵܘ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܣܕܝܼܪܹܐ ܒܥܸܠܸܠ.

ܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܹ̈ܐ، ܘܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ، ܘܐܵܢܝܼ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܒ݂ܝܼܙܵܐ ܘܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܢܝܘܿܙܝܼܠܵܢܕܵܐ ܡܵܨܝܼ ܕܫܲܘܬܸܦܝܼ ܓܵܘ ܚܘܼܪܙܵܐ ܢܸܣܝܘܼܢܵܝܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܫܠܵܡܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܚܫܝܼܚܘܼܬܵܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܦܵܠܚܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ.

ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܵܐ؟

ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܵܐ ܠܲܝܬ ܠܹܗ ܥܘܼܪܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܪܹܐܙܵܢܵܝܵܐ ܝܲܢ ܐܲܡܝܼܢܵܝܵܐ. ܣܵܥܲܬܲܝܗ̈ܝ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܫܲܚܠܸܦܝܼ ܡ̣ܢ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ ܠܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܠܹܐ ܩܲܒܠܝܼ ܐܲܓ݂ܪܵܐ ܕܡܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܪܝܼܥܹܐ ܝܢܵܐ.

ܩܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕ Fair Work (ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܟܹܐܢܵܐ).

ܣܲܓ݂ܸܠܘܼܢ ܠܹܗ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܕܝܼܵܐ

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܣܲܓ݂ܹܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܫܹܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܐܲܓ݂ܪܵܐ ܕܡܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ Service Victoria.

ܓܵܪܲܓ ܕܣܲܓ݂ܸܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܩܒܝܼܠܹܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܲܓ݂ܪܵܐ ܕܡܸܪ̈ܥܝܹܐ ܘܕܝܵܨܘܿܦܹ̈ܐ.

ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܣܲܓ݂ܸܠܝܼܠܗܘܿܢ ܫܸܡܵܢܲܝܗܝ. ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܠܹܐ ܡܵܨܝܼ ܕܣܲܓ݂ܸܠܝܼ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܕܛܵܠܒܝܼܠܹܗ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܡܸܢ ܓܹܝܒܵܐ ܕܦܵܠܵܚܲܝܗ̈ܝ.

ܒܥܹܕܵܢܵܐ ܕܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܼܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܸܬ، ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܛܵܠܒܲܚ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ:

 • ܬܪܹܝܢ ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ

 • ܚܲܕ ܐܸܫܛܵܪܵܐ ܕܫܲܪܲܪܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ

 • ܦܘܼܨܵܠܹ̈ܐ ܕܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܲܢܟܵܐ.

ܐܸܢ ܠܲܝܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܬܪܹܝܢ ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ ܘܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܪܲܥܝܲܬܹ̈ܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܝܲܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹܐ، ܗܲܒ݂ܠܘܼܢ ܠܲܢ ܚܲܕ ܐܸܫܛܵܪܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ. ܓܵܘ “Choose your ID screen” ("ܓܲܒܹܝܡܘܼܢ ܫܲܫܬܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ") ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܓܲܒܝܼܬܘܿܢ “I don’t have this” ("ܠܲܝܬ ܠܝܼ ܐܵܗܵܐ").

ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ ܘܕܫܲܪܲܪܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ.

ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܫܘܼܕܪܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܡܲܚܒܸܪܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܝܼܡܵܝܠ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܛܵܠܒܲܚ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ.

ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܗܲܝܲܪܬܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܣܲܓ݂ܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܩܪܘܼܒ݂ܹܐ ܝܬܘܿܢ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܝܼܡܵܝܠ ܝܲܢ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ.

ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ

ܥܲܪܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕ ܡܪܵܥܵܐ ܕ ܦ̮ܝܟܬܘܪܝܐ (Victorian Sick Pay Guarantee)

ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ: 641 979 1800(opens in a new window)

ܐܝܼܡܹܝܠ: sickpayguarantee@ecodev.vic.gov.au(opens in a new window)

ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ (Translating and Interpreting Service (TIS)): ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 450 131(opens in a new window) ܘܛܠܘܿܒܘܼܢ ܩܵܐ Victorian Sick Pay Guarantee

Updated