JavaScript is required

ضمانت پرداختی مریضی ویکتوریا - دری (Victorian Sick Pay Guarantee - Dari)

(Victorian Sick Pay Guarantee) معاش مریضی و مراقبین برای کارگران کژول (casual) و خوداشتغال

ضمانت معاش مریضی ویکتوریا  (Victorian Sick Pay Guarantee)به کارگران کژول (گاه به گاه) و خوداشتغال 38 ساعت در سال معاش مریض و مراقبین را می دهد تا در شرایطی که مریض هستند یا نیاز به مراقبت از عزیزانشان دارند از آن استفاده کنند. زیرا هیچ کارمندی نباید بین یک روز معاش و صحت خود یکی را انتخاب کند. 

این پروگرام آزمایشی به طور کامل توسط دولت ویکتوریا تامین می شود. 

پروگرام امتحان ضمانت معاش مریضی در 30 جون 2024 ختم می شود

وقت راجستر شدن ختم شده است. شما دیگر نمی توانید برای تضمین معاش مریضی ثبت نام کنید.

ادعاها برای معاش مریضی و مراقبین

اگر شما تا 2 بعد از ظهر روز سه‌شنبه 7 می 2024 برای ضمانت معاش مریضی ثبت‌نام کرده باشید، تا جمعه 31 می 2024 استحقاق معاش مریضی و مواظبین هستید.

این بدان معناست که آخرین تاریخی که شما می‌توانید به سرکارتان نروید و مستحق معاش مریضی باشید، جمعه 31 می 2024 است.

آخرین تاریخی که شما می توانید ادعای خود را تسلیم کنید یکشنبه 30 جون 2024 است.

شما باید همه ادعا ها را در ظرف مدت 60 روز از زمان غیر حاضر بودن در کار و حداکثر تا ساعت 11:59 روز یکشنبه 30 جون 2024 تسلیم کنید.

ادعا کنید

با ما تماس بگیرید

ضمانت پرداختی مریضی ویکتوریا (Victorian Sick Pay Guarantee)

تلفون: 641 979 1800(opens in a new window)

ایمیل: sickpayguarantee@ecodev.vic.gov.au(opens in a new window)

خدمات ترجمانی شفاهی و کتبی (TIS):با شماره 450 131(opens in a new window) تماس بگیرید و ضمانت معاش مریضی ویکتوریا (Victorian Sick Pay Guarantee) را بخواهید

Updated