ការធានាទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលពេលឈឺ និងពេលមើលថែអ្នកនៅក្នុងក្នុងបន្ទុកសម្រាប់ពលរដ្ឋវិចថូរៀ - ខ្មែរ (Victorian Sick Pay Guarantee - Khmer)

ការប្រាក់ឈ្នួលនៅពេលឈឺ និងប្រាក់ឈ្នួលអ្នកថែទាំសម្រាប់បុគ្គលិកធ្វើការម្តងម្កាល និងបុគ្គលិកធ្វើការប្រកបរបររកស៊ីដោយខ្លួនឯង (Victorian Sick Pay Guarantee)

Victorian Sick Pay Guarantee (ការធានាទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលនៅពេលឈឺ សម្រាប់ពលរដ្ឋវិចថូរៀ) ផ្តល់ឱ្យបុគ្គលិកធ្វើការម្តងម្កាល និងបុគ្គលិកធ្វើការប្រកបរបររកស៊ីដោយខ្លួនឯងចំនួន 38 ម៉ោង ក្នុងមួយឆ្នាំនូវការប្រាក់ឈ្នួលនៅពេលឈឺ និងប្រាក់ឈ្នួលអ្នកថែទាំដើម្បីប្រើប្រាស់នៅពេលដែលពួកគេឈឺ ឬត្រូវការថែទាំមនុស្សជាទីស្រឡាញ់។ ពីព្រោះ គ្មាន បុគ្គលិកធ្វើការ ណាម្នាក់គួរតែត្រូវ ជ្រើសរើស រវាង ប្រាក់ ឈ្នួល មួយ ថ្ងៃ និង សុខភាព របស់ ពួកគេនោះទេ។

កម្មវិធីសាកល្បងនេះត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិទាំងស្រុងដោយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋវិចថូរៀ។

ចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះ។ វាឥតគិតថ្លៃទេក្នុងការចុះឈ្មោះ។

បន្ទាប់មក ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសម្រាកពីការងារ ដោយសារតែអ្នកឈឺ ឬថែទាំនរណាម្នាក់ អ្នកអាចទាមទារ Sick Pay Guarantee (ការធានាទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលនៅពេលឈឺ) សម្រាប់ម៉ោងដែលអ្នកមិនខកខានបានធ្វើការ។

អ្នកមិនអាចទាមទារមុនពេលអ្នកចុះឈ្មោះបានទេ។

Sick Pay Guarantee (ការធានាទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលនៅពេលឈឺ) ត្រូវបានបង់ស្របតាមប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាជាតិ $23.23ក្នុងមួយម៉ោង (គិតត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2023)។

ការងារមួយចំនួនដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសាកល្បងនេះ

ការងារប្រភេទការងារ
បុគ្គលិកបដិសណ្ឋារកិច្ចផ្តល់សេវាកម្មបម្រើអតិថិជនតាមសណ្ឋាគារ បារនីយដ្ឋាន ហាងកាហ្វេ ភោជនីយដ្ឋាន កាស៊ីណូ និងអាជីវកម្មស្រដៀងគ្នាទាំងនេះ។
ជំនួយការផ្នែករៀបចំធ្វើម្ហូបអាហារ
 • ជួយមនុស្សធ្វើ ចម្អិនអាហារ ឬបម្រើអាហារ។
 • ធ្វើម្ហូប ឬចម្អិនម្ហូបអាហារទាន់ចិត្ត។
 • សម្អាតកន្លែងដែលមនុស្សរៀបចំ ចម្អិន ឬបម្រើអាហារ។
បុគ្គលិកផ្នែកលក់ម្ហូបអាហារ
 • ដុតនំបុ័ង និងនំចំណីផ្សេងៗ។
 • រៀបចំសាច់សម្រាប់លក់។
 • រៀបចំផែនការ ធ្វើ ឬចម្អិនម្ហូបអាហារសម្រាប់ទទួលទាន និងអាជីវកម្មរៀបចំម្ហូបអាហារ។
បុគ្គលិកគាំទ្រផ្នែកលក់ដូរ

ផ្តល់ការគាំទ្រសម្រាប់អាជីវកម្មនានាដែលលក់ទំនិញ និងសេវាកម្មរាយ ឬលក់ដុំ ដល់សាធារណជន។

នេះរួមបញ្ចូលបុគ្គលិកធ្វើការដែល៖

 • ប្រើម៉ាស៊ីនកត់ត្រា និងគិតប្រាក់លើការលក់
 • ពន្យល់បង្ហាញ ដាក់តាំង ឬផ្សព្វផ្សាយទំនិញ
 • ជ្រើសរើស ឬទិញទំនិញ។
ជំនួយការផ្នែកលក់ការលក់ទំនិញ និងសេវាកម្មរាយ ឬលក់ដុំ ដល់សាធារណជន។
កម្មករដទៃទៀតដែលធ្វើការលើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅផ្សារទំនើប

ធ្វើការលើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅផ្សារទំនើប។

នេះរួមបញ្ចូលបុគ្គលិកធ្វើការដែល៖

 • រៀបចំអីវ៉ាន់ដាក់លើធ្នើរនិងដាក់តាំងនៅតាមហាងនិងផ្សារទំនើប
 • លើកឡើងនិងដាក់ចុះទំនិញតាមរថយន្តដឹកទំនិញនិងកុងតឺណឺ
 • ចាត់ចែងរៀបចំនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញ
 • ធ្វើការងារស្មៀននៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅផ្សារទំនើប។
អ្នកថែទាំមនុស្សចាស់ និងអ្នកមានពិការភាព

ផ្តល់ជំនួយ ជំនួយផ្លូវចិត្ត ការថែទាំ និងភាពជាដៃគូសម្រាប់មនុស្សចាស់ និងអ្នកមានពិការភាព។

ការគាំទ្រត្រូវតែបានផ្តល់ជូននៅក្នុងផ្ទះរបស់មនុស្សចាស់ ឬអ្នកមានពិការភាព។ ផ្ទះរួមមានទីកន្លែងនានាដូចជា៖

 • ការថែទាំមនុស្សចាស់តាមលំនៅដ្ឋាន
 • ការរស់នៅឯករាជ្យដែលមានការគាំទ្រ
 • កន្លែងស្នាក់នៅឯកទេសសម្រាប់ជនពិការ

នេះមិនរាប់បញ្ចូលអ្នកដែលផ្តល់ការគាំទ្រអ្នកថែទាំដែលមិនមានបៀវត្សរ៍សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិ។

អ្នកថែទាំ និងអ្នកជំនួយការការផ្តល់សេវាកម្មថែទាំ ការមើលខុសត្រូវ និងការគាំទ្រ ដើម្បីជួយមនុស្សកែលម្អការអប់រំ សុខភាព សុខុមាលភាព ឬផាសុកភាពរបស់ពួកគេ។
កម្មករគាំទ្រសុខុមាលភាព

ផ្តល់ការគាំទ្រ ព័ត៌មាន និងដំបូន្មានដល់អតិថិជន ដើម្បីកែលម្អសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេ។

ការវាយតម្លៃ និងការសម្របសម្រួលសេវាកម្មរបស់ភ្នាក់ងារសុខុមាលភាព និងសេវាកម្មសហគមន៍។

បុគ្គលិកសម្អាត និងបោកគក់

ការធ្វើការជាអ្នកសម្អាត៖

 • យានយន្ត
 • បរិវេណអគារពាណិជ្ជកម្ម ឧស្សាហកម្ម និងតាមផ្ទះសម្បែង
 • ការដ្ឋានសំណង់ និងម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម
 • សម្លៀក បំពាក់ និង របស់ របរ ផ្សេង ទៀត នៅកន្លែងបោកគក់
 • សម្លៀក បំពាក់ និង របស់ របរ ផ្សេង ទៀត ក្នុង អាជីវកម្ម សម្ងួត។
មន្ត្រីសន្តិសុខ និងអ្នកយាម

ការផ្តល់ជូនសេវាកម្មសន្តិសុខ និងស៊ើបអង្កេតដល់ស្ថាប័ន និងបុគ្គលម្នាក់ៗ។

នេះមិនរាប់បញ្ចូលរថយន្តពាសដែកអមដំណើរ និងអ្នកស៊ើបអង្កេតឯកជន។

កម្មករកសិដ្ឋាន ព្រៃឈើ និងសួនច្បារ
 • ការដាំដុះ និងការប្រមូលផលដំណាំ រុក្ខជាតិ ឬព្រៃឈើ។
 • ការបង្កាត់ពូជ និងការចិញ្ចឹមសត្វ។
 • ការបង្កាត់ពូជ និងការចិញ្ចឹមប្រភេទសត្វរស់នៅក្នុងទឹក។
 • ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត និងស្មៅឥតប្រយោជន៍ ដើម្បីគាំទ្រដល់ផលិតកម្មសត្វ សាច់ ទឹកដោះគោ ស៊ុត រោមចៀម ឈើ ដំណាំ និងរុក្ខជាតិ។
បុគ្គលិកជំនាញខាងសត្វ និងសាកវប្បកម្ម
 • ការថែទាំ ការតុបតែង ការហ្វឹកហាត់ និងការកាត់រោមសត្វ។
 • ការគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋាន និងការប្រមូលផលបសុសត្វ សត្វរស់នៅក្នុងទឹក ដំណាំ និងព្រៃឈើ។
 • ការបង្កើត និងថែទាំសួនច្បារ សួន និងផ្ទៃកន្លែងកីឡា។
 • ការរៀបចំ និងការលក់ផ្កា និងការរៀបចំតុបតែងផ្កា។
បុគ្គលិកផ្នែកកីឡា និងសេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួន
 • ការដឹកនាំ និងការណែនាំមនុស្សក្នុងកីឡា និងកាយសម្បទា។
 • ការផ្តល់សេវាកម្មធ្វើដំណើរ និងទេសចរណ៍។
 • ការផ្តល់សេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជាសេវាកម្មកាត់អ៊ុតសក់ និងកែសម្ផស្ស។
បុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលហៅទូរសព្ទ និងអ្នកទទួលភ្ញៀវនៅតាមការិយាល័យ
 • អ្នកទទួលភ្ញៀវ។
 • ការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំព័ត៌មាន
 • ការធ្វើកិច្ចការរដ្ឋបាលទូទៅ។
បុគ្គលិកធ្វើការជាស្មៀន

ការអនុវត្តការងាររួមមាន៖

 • កិច្ចការរដ្ឋបាលទូទៅ
 • ការ បញ្ចូល ទិន្នន័យ
 • កិច្ចការរៀបចំបង្កើត ស្តុកទុក និងបោះពុម្ពឯកសារ។
បុគ្គលិកដំណើរការរោងចក្រ

ការអនុវត្តការងារនៅក្នុងរោងចក្រ។

នេះរួមមានកិច្ចការកែច្នៃ ការផលិត និងការវេចខ្ចប់។

អ្នកបើកបរលើដងផ្លូវការបើកបររថយន្ត រថយន្តវែន និងរថយន្តដឹកទំនិញ ដើម្បីដឹកមនុស្ស និងដឹកទំនិញ។
បុគ្គលិកធ្វើការផ្នែកសិល្បៈការបង្កើត ការផលិត និងការអនុវត្តស្នាដៃសិល្បៈ និងកិច្ចការច្នៃប្រឌិត។
បុគ្គលិកធ្វើការជាស្មៀន

ការអនុវត្តការងាររួមមាន៖

 • កិច្ចការរដ្ឋបាលទូទៅ
 • ការ បញ្ចូល ទិន្នន័យ
 • កិច្ចការរៀបចំបង្កើត ស្តុកទុក និងបោះពុម្ពឯកសារ។

សូមមើលបញ្ជីពេញលេញនៃការងារដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន

តើខ្ញុំមានសិទ្ធិទទួលទេ?

ដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបាន Sick Pay Guarantee (ការធានាទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលនៅពេលឈឺ) អ្នកត្រូវតែ៖

 • មានសិទ្ធិធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
 • មានអាយុ 15 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាងនេះ
 • ធ្វើការជាមធ្យម 7.6 ម៉ោង ឬច្រើនជាងនេះ ក្នុងមួយសប្តាហ៍
 • មិនមានសិទ្ធិទទួលបានការឈប់សម្រាកពីការងារប្រចាំឆ្នាំ ការឈប់សម្រាកពេលមានធុរៈផ្ទាល់ខ្លួន នៅពេលឈឺ ឬការឈប់សម្រាកអ្នកថែទាំ នៅកន្លែងការងារណាមួយរបស់អ្នក
 • បំពេញការងារនៅក្នុងរដ្ឋវិចថូរៀ
 • បំពេញការងារនៅក្នុងមុខរបរមួយ ក្នុងចំណោមមុខរបរដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះ។

អ្នកស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន អ្នកស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ អ្នកកាន់ទិដ្ឋាការ និងប្រជាជនមកពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ អាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសាកល្បង ប្រសិនបើអ្នកបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃសិទ្ធិទទួល រួមទាំងមានសិទ្ធិធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។

តើបុគ្គលិកធ្វើការម្តងម្កាលជាអ្វី?

បុគ្គលិកធ្វើការ ម្តងម្កាលមិន មាន ការ ធានា ពី ការងារ ដែល កំពុង បន្តជា ទៀងទាត់ទេ។ ម៉ោង ឬវេនការងាររបស់ពួកគេអាចផ្លាស់ប្តូរពីសប្តាហ៍មួយទៅសប្តាហ៍មួយ។ ជាធម្មតា ពួកគេ មិន ទទួល បាន ប្រាក់ ឈប់ សម្រាក នៅពេលឈឺ ទេ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រ Fair Work (សមភាពការងារ)។

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

អ្នកអាចចុះឈ្មោះសម្រាប់ Sick Pay Guarantee (ការធានាទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលនៅពេលឈឺ) តាមរយៈ Service Victoria

អ្នកត្រូវតែចុះឈ្មោះ និងទទួលបានការយល់ព្រមមុនពេលអ្នកអាចទាមទារប្រាក់ឈ្នួលនៅពេលឈឺ ឬប្រាក់ឈ្នួលអ្នកថែទាំ។

មានតែបុគ្គលិកធ្វើការប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចចុះឈ្មោះបាន។ និយោជកមិនអាចចុះឈ្មោះ ឬទាមទារជំនួសបុគ្គលិកធ្វើការរបស់ពួកគេបានទេ។

ក្នុងអំឡុងពេលដាក់ពាក្យសុំតាមអនឡាញ យើងនឹងស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្តល់៖

 • ឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណពីរសន្លឹក
 • ភស្តុតាងនៃឯកសារការងារមួយសន្លឹក
 • ព័ត៌មានលម្អិតពីធនាគាររបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានទម្រង់បែបបទសម្គាល់អត្តសញ្ញាណទាំងពីរនេះទេ ហើយអ្នកមិនមែនជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលី ឬអ្នករស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ទេសូមផ្តល់ទម្រង់បែបបទសម្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយ។ នៅក្នុង “Choose your ID screen” ("ជ្រើសរើសអេក្រង់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក") ទីពីររបស់អ្នក អ្នកអាចជ្រើសរើស “I don’t have this” ("ខ្ញុំមិនមានទេ")។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី អត្តសញ្ញាណសម្គាល់ និងភស្តុតាងនៃឯកសារការងារនានា

បន្ទាប់ ពី អ្នក ដាក់ ពាក្យ សុំ ហើយ យើង នឹង ទាក់ទង មកអ្នក តាម អ៊ីមែល។ យើងអាចសួររកព័ត៌មានបន្ថែម។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការចុះឈ្មោះ ឬបំពេញពាក្យសុំរបស់អ្នក អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងតាមអ៊ីមែល ឬទូរសព្ទ។

ទាក់ទងមកយើង

Victorian Sick Pay Guarantee

ទូរសព្ទ៖ 1800 979 641(opens in a new window)

អ៊ីមែលsickpayguarantee@ecodev.vic.gov.au(opens in a new window)

សេវាកម្មបកប្រែភាសាសរសេរ និងបកប្រែផ្ទាល់មាត់ (TIS(opens in a new window)): ហៅទូរសព្ទលេខ 131 450(opens in a new window) ហើយស្នើសុំ Victorian Sick Pay Guarantee

Updated