JavaScript is required

වික්ටෝරියානු අසනීප නිවාඩු ඇපකාර සේවාව - සිංහල (Victorian Sick Pay Guarantee - Sinhalese)

අනියම් හා ස්වයං රැකියාවල නියුතු වෘත්තිකයන් සඳහා වන අසනීප සහ රැකවරණ සපයන්නන්ගේ නිවාඩු (Victorian Sick Pay Guarantee)

 

වික්ටෝරියානු අසනීප වැටුප්ප සහතිකය මගින් අනියම් හා ස්වයං රැකියාවල නියුතු වෘත්තිකයන්ට ඔවුන් අසනීප අවස්ථාවල හෝ ආදරණියයෙකුට රැකවරණ සැපයීම අවශ්‍ය වන අවස්ථාවල භාවිත කිරීමට වසරකට පැය 38ක අසනීප සහ රැකවරණ නිවාඩු ලබා දේ. මක්නිසාද යත් කිසිදු සේවකයෙකුට දිනක වැටුප සහ ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍යය අතර තෝරා ගැනීමක් කිරීම සිදු නොවිය යුතු බැවිනි.

මෙම අත්හදා බැලීමේ වැඩසටහනට වික්ටෝරියානු රජයේ පූර්ණ අනුග්‍රහය මත සිදු වේ.

ජාතික අවම වැටුප වන පැයට $23.23 ක අනුපාතයට අසනීප නිවාඩු ගෙවීම සිදු වේ. (2023ජූලි 1 සිට)

අත්හදා බැලීමේ වැඩසටහනට ඇතුළත් රැකියා 

රැකියාවරැකියාවේ ස්වභාවය 
සත්කාර සේවා වෘත්තිකයන්හෝටල්, බාර්, කැෆේ, රෙස්ටුරන්ට්, කැසිනෝ හා ඒ හා සමාන ව්‍යාපාරවල ‌පාරිභෝගිකයන්ට සේවාසපයන්නන්
ආහාර සැකසුම් සහායකයන්
 • පුද්ගලයන්ට ආහාර සකස් කිරීමට, පිසීමට හෝ පිළිගැන්වීමට උපකාර කරන්නන්
 • ක්ෂණික ආහාර සකස් කරන්නන් හෝ පිසීන්නන්
 • පුද්ගලයන් ආහාර සකසන, පිසින හා පිළිගන්වන ස්ථාන පිරිසිදු කරන්නන්
ආහාර වෙළඳ වෘත්තිකයන්
 • පාන් හා පේස්ට්‍රි වර්ග සකසන්නන්
 • අලෙවිය සඳහා මස් සකස් කරන්නන්
 • භෝජන හා කේටරින් ව්‍යාපාර සඳහා ආහාර සැළසුම් කිරීම, සකස් කිරීම හෝ පිසීම සිදු කරන්නන්
වෙළඳ සහායක සේවකයන්

ජනතාවට සිල්ලර හෝ ‌තොග භාණ්ඩ හා සේවා විකුණන ව්‍යාපාර සඳහා උපකාර සපයන්නන්

මෙයට අදාළ වන වෘත්තිකයන් වන්නේ:

 • කෑෂ් රෙජිස්ටර් භාවිතා කරනඅය
 • භාණ්ඩ ප්‍රදර්ශනය කරන හෝ ප්‍රවර්ධනය කරන අය
 • භාණ්ඩ තෝරා ගන්නා හෝ මිලදී ගන්නා අය
වෙළඳ සහායකයන්ජනතාවට සිල්ලර හා තොග භාණ්ඩ හා සේවා විකුණන අය
සුපර්මාකට් සැපයුම් දාමවල වැඩකරන අනෙකුත් කම්කරුවන්

සුපර්මාකට් සැපයුම් දාමවල වැඩකරනඅය.

මෙයට අදාළවන වෘත්තිකයන්වන්නේ:

 • සුුපර්මාකට්වලහා වෙළඳසැල්වලරාක්ක හාප්‍රදර්ශන ස්ථාන පුරවනඅය
 • ට්‍රක් හාකන්ටේනර් පැටවීම හාබෑම සිදුකරන අය
 • භාණ්ඩ හාභාණ්ඩ ප්‍රවාහනයහසුරුවන අය
 • සුපිරි වෙළඳසැල්සැපයුම් දාමවල ලිපිකරුවැඩ කරනඅය
වයස්ගත හා අබාධ සහිත අයට රැකවරණ සපයන්නන්

වයස්ගත පුද්ගලයින් සහ ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් සඳහා උපකාර, චිත්තවේගීය සාය, රැකවරණය සහ මිත්‍රත්වය සපයන අය

උපකාර සැපයීම වයස්ගත පුද්ගලයාගේ හෝ ආබාධිත තැනැත්තෙකුගේ නිවසේ දී සිදු විය යුතුය. නිවෙස යන්නට ඇතුළත් වන්නේ:

 • නේවාසික වයස්ගත රැකවරණ සපයන ස්ථාන
 • සහාය සහිතව ස්වාධීනව ජීවත් වන අයගේ නිවාස
 • විශේෂිත ආබාධිත නවාතැන්

පවුලේ අය සහ මිතුරන් සඳහා මුදල් නොගෙවන සත්කාරක සහාය සපයන පුද්ගලයින් මෙයට ඇතුළත් නොවේ.

රැකබලා ගන්නන් සහ සහායකයින්පුද්ගලයන්ට සිය අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍යය, සුභසාධනය හෝ සුවපහසුව වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා රැකවරණය, අධීක්ෂණය සහ උපකාරක සේවා සපයන අය
සුභසාධන උපකාරක වෘත්තිකයන්

සේවාදායකයින්ට ඔවුන්ගේ සුභසාධනය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සහාය, තොරතුරු සහ උපදෙස් ලබා දෙන අය

සුභසාධන සහ ප්‍රජා සේවා ආයතනවල සේවාවන් ඇගයීම සහ සම්බන්ධීකරණය කරන අය

පිරිසිදු කරන්නන් සහ රෙදි සෝදන කම්කරුවන්

පහත දැක්වෙන තැනක පිරිසිදු කරන්නෙකු සේ රැකියාව කරන්නන්:

 • වාහන
 • වාණිජ, කාර්මික සහ ගෘහස්ථ පරිශ්‍රයන්
 • ඉදිකිරීම් ස්ථාන සහ කාර්මික යන්ත්‍ර
 • ලොන්ඩරිවල ඇති ඇඳුම් සහ අනෙකුත් දේ
 • ඩ්‍රයි ක්ලීන් ව්‍යාපාරවල ඇඳුම් සහ අනෙකුත් දේ
ආරක්ෂක නිලධාරීන් සහ ආරක්ෂකයින්

සංවිධාන සහ තනි පුද්ගලයන් සඳහා ආරක්ෂක සහ විමර්ශන සේවා සපයන අය

මෙයට සන්නද්ධ මෝටර් රථ පරිවාර සහ පුද්ගලික විමර්ශකයින් ඇතුළත් නොවේ.

ගොවිපල, වන වගා සහ ගෙවතු කම්කරුවන්
 • භෝග, ශාක හෝ වනාන්තර වගා කිරීම සහ අස්වනු නෙලීම කරන වෘත්තිකයන්
 • පශු සම්පත් බෝ කිරීම සහ ඇති කිරීම කරන අය
 • ජලජ සම්පත් බෝ කිරීම සහඇති කිරීම කරන අය
 • මස්, කිරි, බිත්තර, ලොම්, දැව, බෝග සහ ශාක නිෂ්පාදනය සඳහා සහාය වීම සඳහා පළිබෝධ සහ වල් පැලෑටි කළමනාකරණය කරන අය
නිපුණතා සහිත සත්ව හා උද්‍යාන විද්‍යා සේවකයින්
 • සතුන් රැකබලා ගැනීම, අලංකාර කිරීම, පුහුණු කිරීම සහ ලොම් කප්පාදු කිරීම
 • පශු සම්පත්, ජලජ සම්පත්, භෝග සහ වනාන්තර වගා කිරීම සහ අස්වනු නෙලීම කළමනාකරණය කරන අය
 • උද්‍යාන , උද්‍යාන සහ ක්‍රීඩා ස්ථාන ස්ථාපිත කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම සිදු කරන අය
 • මල් සහ මල් සැකසුම් සකස් කිරීම සහ විකිණීම කරන වෘත්තිකයන්
ක්‍රීඩා සහ පුද්ගලික සේවා සේවකයින්
 • ක්‍රීඩා සහ යෝග්‍යතාවය සම්බන්ධයෙන් නායකත්වය සහ උපදෙස් දෙනසේවකයන්
 • සංචාරක සහ සංචාරක සේවා සපයන්නන්
 • හිසකෙස් සහ රූපලාවන්‍ය සේවා වැනි පුද්ගලික සේවාවන් සපයන්නන්
ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන සේවකයින් සහ පිළිගැනීමේ නිලධාරීන්
 • පුද්ගලයන් පිලිගැනීම
 • තොරතුරු ඉල්ලීම්වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම
 • සාමාන්‍ය පරිපාලන කාර්යයන් ඉටු කිරීම.
ලිපිකරු වෘත්තිකයන්

පහත දැක්වෙන රැකියා කරන අය:

 • සාමාන්‍ය පරිපාලන කාර්යයන් ඉටු කිරීම.
 • දත්ත ඇතුළත් කිරීම
 • වචන සැකසුම් කාර්යයන්
කර්මාන්තශාලාවල සැකසුම් සේවකයින්

කර්මාන්තශාලාවල සේවය කරන්නන්

මෙයට සැකසීම, නිෂ්පාදන සහ ඇසුරුම්කරණ කාර්යයන් ඇතුළත් වේ

මාර්ග රියදුරන්පුද්ගලයන් සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා කාර්, වෑන් සහ ට්‍රක් රථ ධාවනය කරන්නන්
කලා වෘත්තිකයන්කලාත්මක හා නිර්මාණාත්මක කෘති නිර්මාණය කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම සහ රඟ දැක්වීම

සුදුසුකම් ලබන සම්පූර්ණ රැකියා ලැයිස්තුව බලන්න.

මට සුදුසුකම් තිබේද?

අසනීප වැටුප් සහතිකය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට, ඔබ සතු විය යුතු දෑ:

 • ඔස්ට්‍රේලියාවේ වැඩ කිරීමට හිමිකම් තිබීම
 • වයස අවුරුදු 15 හෝ ඊට වැඩි වීම
 • සතියකට සාමාන්‍යයෙන් පැය 7.6ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් වැඩ කිරීම
 • ඔබගේ කිසිදු රැකියාවක වාර්ෂික, පුද්ගලික, අසනීප හෝ රැකවරණ නිවාඩු සඳහා ප්‍රවේශය නොමැති වීම
 • වික්ටෝරියාවේ රැකියාව කිරීම
 • ඉහත ලැයිස්තුගත කර ඇති එක් රැකියාවක් කිරීම

ඔස්ට්‍රේලියාවේ වැඩ කිරීමට ඇති අයිතිය ඇතුළු සුදුසුකම් නිර්ණායක සපුරාලන්නේ නම්, තාවකාලික පදිංචිකරුවන්, ස්ථිර පදිංචිකරුවන්, වීසා බලපත්‍රලාභීන් සහ නවසීලන්තයේ පුද්ගලයින්ට අත්හදා බැලීමේ වැඩසටහනට සහභාගී විය හැක.

අනියම් සේවකයෙකු යනු කුමක්ද?

අනියම් සේවකයෙකුට නිත්‍ය, අඛණ්ඩ වැඩ පිළිබඳ සහතිකයක් නොමැත. ඔවුන්ගේ පැය ගණන හෝ වැඩ සැලසුම සතියෙන් සතිය වෙනස් විය හැක. ඔවුන්ට සාමාන්‍යයෙන් වැටුප් සහිත අසනීප නිවාඩු නොලැබේ

වැඩි විස්තර සඳහා ට පිවිසෙන්න Fair Work.

අප අමතන්න

වික්ටෝරියානු අසනීප නිවාඩු ඇපකාර සේවාව (Victorian Sick Pay Guarantee)

දුරකථන: 1800 979 641

ඊමේල්: sickpayguarantee@ecodev.vic.gov.au(opens in a new window)

Translating and Interpreting Service (TIS)(opens in a new window): 131 450(opens in a new window) අමතා වික්ටෝරියානු අසනීප ඇපවීම (Victorian Sick Pay Guarantee) ගැන විමසන්න.

Updated