किन्डरगार्टेन (Kindergarten) - नेपाली (Nepali)

ठूलो सपना देख्न, हाम्रा बच्चाहरूलाई जीवनमा सबैभन्दा राम्रो शुरुवात चाहिन्छ। यही कारणले गर्दा भिक्टोरिया सरकारले:

  • २०२३ बाट राज्यभरि तीन र चार-वर्षे-किन्डर निःशुल्क बनाउँदैछ
  • चार वर्षका बालबालिकाका लागि सर्वत्र पूर्व-तयारीको लागि एक नयाँ वर्ष प्रदान गर्दैछ
  • यस दशकमा ५० वटा सरकारी स्वामित्वमा रहेका बाल हेरचाह केन्द्रहरू स्थापना गर्दैछ।

यो तीन-वर्षे किन्डरगार्टनको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिँदै त्यो बाहेक हो।

यी पृष्ठहरूले हामीसँग सबै भाषा पृष्ठहरूमा रहेको सामग्रीको अंग्रेजी संस्करण प्रदान गर्दछन्।

Updated