Mẫu giáo (Kindergarten) - Tiếng Việt (Vietnamese)

Để có ước mơ lớn, con em chúng ta cần có một khởi đầu tốt nhất trong cuộc đời. Đó là lý do tại sao Chính phủ Victoria:

  • Miễn phí cho các lớp Mẫu giáo Ba và Bốn Tuổi trên toàn tiểu bang từ năm 2023
  • Mang đến một năm học Dự bị ( Pre-Prep) phổ cập mới cho trẻ bốn tuổi
  • Thành lập 50 trung tâm giữ trẻ thuộc sở hữu của chính phủ trong thập kỷ này.

Điều này thêm vào việc tiếp tục triển khai Mẫu giáo Ba Tuổi.

Updated