JavaScript is required

બાળમંદિર (Kindergarten) - ગુજરાતી (Gujarati)

મોટા સ્વપના જોવા માટે આપણા બાળકોને જીવનમાં શ્રેષ્ઠ શરૂઆતની જરૂર હોય છે. તેથી જ વિક્ટોરિયાની સરકાર:

  • ૨૦૨૩થી આખા રાજ્યમાં ત્રણ અને ચાર-વર્ષની ઉંમરના-બાળમંદિર નિઃશુલ્ક કરી રહી છે
  • ચાર-વર્ષની ઉંમરનાઓ માટે એક નવું સાર્વત્રિક પ્રિ-પ્રેપ વર્ષ આપી રહી છે
  • એક દશક સુધીમાં ૫૦ સરકારી બાળસંભાળ કેન્દ્રો સ્થાપિત કરી રહી છે.

તે ત્રણ-વર્ષની-ઉંમરના માટેના બાળમંદિર ઉપરાંતનું છે.

Updated