JavaScript is required

کودکستان (Kindergarten) - هزارگی (Hazaragi)

بلده آرزوهای کلان، اولادای مو نیاز د بهترین شروع د زندگی دیرن. ازی خاطر دولت ویکتوریا:

  • از سال 2023 کودکستان سه ساله و چار ساله ره د سرتاسر ایالت مفت مونه
  • ارائه کدون یک سال نو قبل از آمادگی جهانی ره بلده چار ساله ها
  • جور کدون 50 مرکز نگهداری اطفال دولتی د مدت ده سال

ای به اضافه ادامه عرضه کدون کودکستان سه ساله استه.

Updated