Victoria government logo

Iskuulka barbaarinta (Kindergarten) - Soomaali (Somali)

Si riyadoodu u noqoto mid sarreysa, caruurteenu waxay u baahan yihiin inay helaan bilawga ugu wanaagsan ee nolosha. Waa sababta Dowladda Victoria ay:

  • Uga dhigayso Kinder ka Saddex iyo Afar-jirrada lacag la'aan gobolka oo dhan laga bilaabo 2023
  • Usoo bandhigayso sanad cusub oo ah waxbarashada xannaanada carruurta oo dhameystiran looguna talagalay da'da 4 jirka
  • U hirgalinayso 50 xarumood oo xanaano caruureed oo dawladdu leedahay muddo toban sano ah.

Tani waxay u dheer tahay sii wadida soo saarista Xanaanada Saddex Jirka ah.

Reviewed 22 September 2023

Was this page helpful?