Victoria government logo

2022 Phục hồi Sau Lũ lụt ở bang Victoria (2022 Victorian Flood Recovery) - Tiếng Việt (Vietnamese)

Hỗ trợ phục hồi cho cư dân và cộng đồng bị ảnh hưởng của lũ lụt năm 2022 ở Victoria.

Đường dây Nóng Phục hồi Sau Lũ lụt (Flood Recovery Hotline)

Hãy gọi đến Đường dây Nóng Phục hồi Sau Lũ lụt (Flood Recovery Hotline) theo số 1800 560 760 để được trợ giúp về:

  • một loạt các dịch vụ dọn dẹp nhà cửa
  • tìm nơi tạm trú
  • hỗ trợ về tài chính, sức khoẻ tinh thần và các hỗ trợ khác.

Bấm số 9 để có thông dịch viên.

Hãy gọi số 1800 560 760

Đánh giá cấu trúc xây dựng (Structural assessment)

Cư dân bị ảnh hưởng hoặc chủ doanh nghiệp nhỏ có thể đăng ký đánh giá cấu trúc xây dựng nơi bất động sản bị hư hỏng hoặc phá hủy do lũ lụt.

Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được cuộc điện thoại từ Cơ quan Hỗ trợ Phục hồi Khẩn cấp Victoria (Emergency Recovery Victoria) để xét đơn đăng ký của bạn.

Đăng ký đánh giá cấu trúc xây dựng (Register for structural assessment)

Nơi tạm trú

Có sẵn nơi tạm trú cho những người không thể ở tại nhà của mình do lũ lụt.

Hãy gọi cho Đường dây Nóng Phục hồi Sau Lũ lụt (Flood Recovery Hotline) theo số 1800 560 760 để được bố trí nơi tạm trú dựa trên nhu cầu của bạn.

Tìm trợ giúp

Hỗ trợ tài chính

Các khoản trợ cấp, tài trợ và hỗ trợ tài chính cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng của lũ lụt năm 2022 ở Victoria.

Dành cho mọi người trong cộng đồng

Phụ cấp Phục hồi sau Thiên tai của Chính phủ Úc (Australian Government Disaster Recovery Allowance)

Nếu bạn bị mất thu nhập do hậu quả trực tiếp của lũ lụt, thì có sẵn tiền trợ cấp thường xuyên.

Đăng ký tại đây: Phụ cấp Phục hồi sau Thiên taiExternal Link (Victorian Floods, October 2022 – Disaster Recovery Allowance)External Link

Trợ cấp Phục hồi sau Thiên tai của Chính phủ Úc (Australian Government Disaster Recovery Payment)

Tiền trợ cấp nhằm để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ lụt ở Victoria.

Đăng ký tại đây: Lũ lụt Victoria, tháng 10 năm 2022 (Victorian Floods, October 2022) – Trợ cấp Phục hồi sau Thiên tai của Chính phủ Úc (Australian Government Disaster Recovery Payment)External Link hoặc gọi 1800 560 760 và bấm số 9 để có thông dịch viên.

Dành cho học sinh

Gia đình của học sinh ở Victoria hoặc học sinh đang sống xa gia đình, bị ảnh hưởng của lũ lụt ở Victoria có thể đăng ký xin hỗ trợ. Sự hỗ trợ sẽ bao gồm việc thay mới các vật dụng thiết yếu liên quan đến học tập (chẳng hạn như đồng phục, máy tính xách tay, thiết bị kết nối internet và văn phòng phẩm) bị mất hoặc bị hư hỏng trong lũ lụt.

Để đăng ký, hãy xem Mẫu đơn Đăng ký Hỗ trợ Phục hồi Sau Lũ lụt cho học sinh ở Victoria (Flood Support Application Form for Victorian school students)External Link hoặc gọi 1800 560 760 và bấm số 9 để có thông dịch viên.

Dành cho nông dân và Nhà sản xuất Cơ bản

Tiền hỗ trợ phục hồi sau lũ lụt cho Nhà Sản xuất Cơ bản (Primary Producer flood recovery) giúp về chi phí dọn dẹp và phục hồi cho các nhà sản xuất cơ bản bị trực tiếp mất mát và thiệt hại do hậu quả trực tiếp của lũ lụt.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Gói Hỗ trợ Phục hồi Sau Lũ lụt cho Nhà Sản xuất Cơ bản của Victoria (Victorian Primary Producer Flood Recovery Package)External Link hoặc gọi 1800 560 760 và bấm số 9 để có thông dịch viên.

Dành cho doanh nghiệp và thể thao cộng đồng

Tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ (Small business grants)

Tiền hỗ trợ phục hồi sau lũ lụt cho doanh nghiệp và thể thao cộng đồng (Business and Community Sport Flood Recovery Grants) giúp các tổ chức hội đủ điều kiện trang trải các chi phí phát sinh do thiệt hại về bất động sản, tài sản hoặc thiết bị. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tiền Hỗ trợ Phục hồi Sau Lũ lụt cho Doanh nghiệp và Thể thao Cộng đồng (Business and Community Sport Flood Recovery Grants)External Link .

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Hỗ trợ tài chính (Financial Support)External Link của chúng tôi.

Hỗ trợ an sinh

Việc có phản ứng tiêu cực sau tình huống khẩn cấp là điều bình thường. Trợ giúp luôn có sẵn cho bạn và gia đình.

Dưới đây là một số dịch vụ hỗ trợ an sinh bạn có thể sử dụng:

Để được hỗ trợ thêm, hãy truy cập Hỗ trợ về sức khỏe tinh thần và an sinh (Mental health and wellbeing support)External Link .

Nếu bạn cần thông dịch viên, hãy gọi TIS National theo số 131 450

Hỗ trợ khác

Bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu về hỗ trợ bằng tiếng Anh qua các đường dẫn bên dưới:

Tình nguyện và quyên góp

Nếu muốn hỗ trợ những người bị ảnh hưởng của lũ lụt, bạn có thể quyên góp thông qua tổ chức lạc quyên phi-lợi-nhuận GIVIT (not-for-profit donation service GIVIT)External Link .

Reviewed 25 May 2023

Was this page helpful?