หลักสูตรประกาศนียบัตรเส้นทางการเรียนของรัฐวิกตอเรีย (Victorian Pathways Certificate) - ภาษาไทย (Thai)

เรื่องราวเกี่ยวกับ VPC

VPC เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่ครอบคลุมและยืดหยุ่นหลักสูตรใหม่

ที่จะมาแทนที่หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรพื้นฐานการเรียนรู้ประยุกต์ (Foundation VCAL) ในการเรียนหลักสูตรนี้คุณจะได้ลงมือปฏิบัติและได้รับความสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อที่จะพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานและความสามารถที่ จำเป็นสำหรับความสำเร็จของคุณ

ปกตินักเรียนจะเรียน VPC จบในชั้น Year 11 และ Year 12 แต่เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่น คุณจึงสามารถเริ่มเรียนเร็วกว่านี้หรือจบเกินระยะเวลา 2 ปี ได้ ทั้งนี้ รายวิชาถูกออกแบบและส่งมอบในระดับที่เข้าถึงได้มากกว่ารายวิชาใน VCE และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการศึกษาของรัฐวิกตอเรียวิชาเอกด้านวิชาชีพ (VCE Vocational Major) คุณสามารถศึกษา VPC ได้ตามขีดความสามารถของคุณเอง และอาจารย์ของคุณจะประเมินความก้าวหน้าของคุณจากกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายในห้องเรียน

โรงเรียนของคุณอาจจะอนุญาตให้คุณเริ่มเรียน VPC เมื่อใดก็ได้ในระหว่างปีการศึกษา คุณมีเวลายืดหยุ่นที่จะเรียน VPC ให้จบ

คุณควรปรึกษากับโรงเรียนและครอบครัวของคุณว่าคุณเหมาะสมที่จะเรียน VPC หรือไม่

ทางเลือกในการศึกษาใน VPC

คุณสามารถ:

 • เลือกจากกลุ่มการเรียนสี่กลุ่ม:
  • VPC การอ่านเขียน
  • VPC การคำนวน
  • VPC ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
  • VPC ทักษะการพัฒนาตนเอง
 • เพิ่มหน่วยของหลักสูตร VCE และ VCE VM หรือหน่วยสมรรถนะความสามารถของ VET
 • ใช้เวลาในสถานที่ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของคุณ ซึ่งรู้จักกันในนามของการเรียนรู้จากการทำงานในที่ทำงาน

อาจารย์หรือผู้ให้คำปรึกษาด้านอาชีพของคุณจะช่วยคุณพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และความสนใจของคุณ

หลักสูตร VPC สามารถพาคุณไปถึงไหน

ถ้าคุณขาดเรียนมากหรือมีความจำเป็นต้องเรียนเพิ่มเติม VPC จะช่วยให้คุณก้าวหน้าไปถึง VCE Vocational Major การเข้าเรียนในระดับ TAFE หรือ VET หรือได้งานทำ

การได้ VPC

คุณต้องเรียนสำเร็จอย่างน้อย 12 หน่วยรวมถึง

 • VPC การอ่านเขียน (หรือหน่วยจาก VCE กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ รวมถึง VCE VM การอ่านเขียน 2 หน่วย
 • VPC การคำนวน (หรือหน่วยจาก VCE กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ รวมถึง VCE VM การคำนวน 2 หน่วย
 • VPC ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงาน 2 หน่วย
 • VPC ทักษะการพัฒนาตนเอง 2 หน่วย

นักเรียนหลายคนจะเรียน VPC เกิน 12 หน่วย

เราจะเพิ่มตัวเลือกในการศึกษา VPC ให้มากขึ้นในปีต่อ ๆ ไป

เส้นทางการเรียนหลักสูตร VPC – การเดินทางของแบรนดัน

แบรนดันต้องการความยืดหยุ่นเมื่อเขากลับมาเข้าเรียนเนื่องจากโรคประจำตัวต่อเนื่องของเขา อาจารย์ของแบรนดันได้พูดคุยถึงหลักสูตร VPC กับเขาและบิดามารดาของเขา

แบรนดันชอบ VPC เพราะเขาสามารถเริ่มต้นโปรแกรมการเรียนของเขาได้เมื่อเขาต้องการ แบรนดันตัดสินใจลงทะเบียนเรียนหลักสูตร VPC โดยการทำงานโครงการชุมชนและการทำงานเป็นทีม แบรนดันอาจต้องใช้เวลานานเกินสองปีกว่าโปรแกรมการเรียนของเขาจะเสร็จสมบูรณ์

แบรนดันเรียนทักษะด้านการอ่านเขียนและการคำนวณของ VPC หน่วยที่ 1 แทนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ใน Year 10 เมื่อเขาเลือกวิชาสำหรับ Year 11 และ 12 แบรนดันทราบว่า VPC เป็นหลักสูตรที่ใช่สำหรับเขาเพราะว่าเขายังคงต้องการความยืดหยุ่น

ใน Year 11 เขาเริ่มเรียนประกาศนียบัตรระดับ II สาขาธุรกิจขนาดเล็ก เพราะที่โรงเรียนมีการสอน VET หลักสูตรนี้ ทำให้เขาไปเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อถึง Year 12 แบรนดันไปโรงเรียนสม่ำเสมอและลงทะเบียนเรียนประกาศนียบัตรระดับ II สาขาผู้ช่วยร้านทำผม เขาเรียนการเรียนรู้จากการทำงานในที่ทำงานในร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง ซึ่งหมายถึงเขาจะได้เครดิตสำหรับตำแหน่งงานของเขา

แบรนดันต้องการฝึกงานเป็นช่างทำผมเมื่อเลิกเรียน

การศึกษา Year 10 ของแบรนดัน

 • VPC การอ่านเขียน หน่วยที่ 1
 • VPC การคำนวณ หน่วยที่ 1

การศึกษา Year 11 ของแบรนดัน

 • VPC การอ่านเขียน หน่วยที่ 2
 • VPC การคำนวณ หน่วยที่ 2
 • VPC ทักษะการพัฒนาตนเอง (PDS) หน่วยที่ 1
 • VPC ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (WRS) หน่วยที่ 1
 • ประกาศนียบัตร VET ระดับ II สาขาธุรกิจขนาดเล็ก (การดำเนินงาน/นวัตกรรม) หน่วยที่ 1 และ 2

การศึกษา Year 12 ของแบรนดัน

 • VPC การอ่านเขียน หน่วยที่ 3
 • VPC ทักษะการพัฒนาตนเอง หน่วยที่ 2
 • VPC ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หน่วยที่ 2
 • ประกาศนียบัตร VET ระดับ II สาขาผู้ช่วยร้านทำผม หน่วยที่ 1 และ 2
 • VETทักษะที่เกี่ยวกับการทำงาน (SWLR) หน่วยที่ 1 (90 ชั่วโมง)

Updated

Choosing your senior secondary school pathways

Where to Now? is your guide to the many choices you can make for VCE, VCE VM and VPC and where they can take you.