Victoria government logo
Two young people smiling at the camera. Only one half of each person displays so the image merges them into the shape of one person. One holds plans over their shoulder in a room with pipes on the wall, the other is in a hair salon.

อธิบายเรื่องการศึกษาวิชาชีพและการฝึกอบรม

การศึกษาวิชาชีพและการฝึกอบรม (VET) คือการเรียนรู้ที่คุณจะพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติและตรงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทักษะที่คุณเรียนรู้เกี่ยวข้องกับเส้นทางอาชีพ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ที่งานหรือในการศึกษาและการฝึกอบรมต่อ คุณสามารถเพิ่มหลักสูตรหรือประกาศนียบัตร VET ให้การศึกษาของคุณขณะที่คุณเรียนอยู่ที่โรงเรียน

รวม VET เข้าไว้ในหลักสูตร VCE หรือ VCE Vocational Major ของคุณ

VET อาจมีบทบาทสำคัญในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ เมื่อคุณเพิ่ม VET เข้าไปในการศึกษาหลักสูตร VCE หรือ VCE VM ของคุณ คุณได้รับทักษะเชิงปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่คุณสนใจ

หลักสูตร VET:

 • ให้วุฒิทางการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศในอุตสาหกรรมเฉพาะเจาะจงหรือให้เครดิตสำหรับวุฒิทางการศึกษาอย่างหนึ่ง
 • มีส่วนช่วยไปสู่การจบโดยสมบูรณ์ของหลักสูตร VCE ของคุณ
 • ทำให้คุณสามารถศึกษาผ่าน การฝึกหัดงานด้านวิชาชีพที่โรงเรียนและการฝึกงานทั่วไปซึ่งมักเป็นตำแหน่งที่ได้รับค่าจ้าง

หลักสูตร VET ในหลักสูตร VCE และหลักสูตร VCE Vocational Major

 • มีหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพและการอบรม (VET) หลากหลายชนิดให้คุณเลือกเรียนเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร VCE หรือหลักสูตร VCE Vocational Major

  • VCE VET สาขาวิชาการเกษตร พืขสวน การสงวนทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการระบบนิเวศน์
  • VCE VET สาขาวิชาการดูแลสัตว์
  • VCE VET สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นประยุกต์และเทคโนโลยี
  • VCE VET สาขาวิชาการประยุกต์ใช้ภาษา
  • VCE VET สาขาวิชายานยนต์
  • VCE VET สาขาวิชาการก่อสร้างและอาคาร
  • VCE VET สาขาวิชาธุรกิจ
  • หลักสูตร VCE VET สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ของซิสโก้
  • VCE VET สาขาวิชาโครงสร้างพื้นฐานโยธา
  • VCE VETสาขาวิชาบริการชุมชน
  • VCE VET สาขาวิชาสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล
  • VCE VET สาขาวิชาการเต้นรำ
  • VCE VET สาขาวิชาอุตสาหกรรมไฟฟ้า
  • VCE VET สาขาวิชาวิศวกรรมศึกษา
  • VCE VET สาขาวิชาอาชาศึกษา
  • หลักสูตร VCE VET สาขาวิชาการตกแต่ง
  • VCE VET สาขาวิชาผมและความงาม
  • VCE VET สาขาวิชาสาธารณสุข
  • VCE VET สาขาวิชาการให้บริการ
  • VCE VET สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • VCE VET สาขาวิชาเทคโนโลยีแบบบูรณาการ
  • VCE VET สาขาวิชาทักษะในห้องปฏิบัติการ
  • VCE VET สาขาวิชาดนตรี
  • VCE VET สาขาวิชาการประปา
  • VCE VET สาขาวิชาธุรกิจขนาดเล็ก
  • VCE VETสาขาวิชาการกีฬาและการสันทนาการ
  • VCE VET สาขาวิชาทัศนศิลป์

  กรุณาถามผู้ให้คำปรึกษาด้านอาชีพที่โรงเรียนของคุณเกี่ยวกับหลักสูตร VET ที่โรงเรียนคุณเปิดสอน

หลักสูตร VET ที่โรงเรียนกำลังขยายออกไป

VET คือองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของ VCE รวมถึง VCE Vocational Major ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป โรงเรียนหลายแห่งจะมีการเข้าถึงชุดลำดับความสำคัญของหลักสูตร VET หลักสูตรลำดับความสำคัญเหล่านี้จะจัดการอบรมในสาขาที่มีความต้องการสูง คุณสามารถเลือกหลักสูตรที่ตรงกับจุดแข็งและความสนใจของคุณได้

ปรึกษาโรงเรียนของคุณเกี่ยวกับการเข้าถึง เส้นทาง VET ที่สำคัญ ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป

กำลังมองหาแรงบันดาลใจอยู่หรือ? ดูแชมเปี้ยน VETของเรา ชาววิกตอเรียผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงเหล่านี้ได้ทะยานสู่ความสำเร็จผ่านเส้นทาง VET

การฝึกวิชาชีพและการอบรมที่โรงเรียน

VCE หรือ VCE Vocational Major สามารถรวมถึง การฝึกวิชาชีพหรือการอบรมได้ด้วย การเริ่มต้นการฝึกวิชาชีพหรือการอบรมขณะที่เรียนอยู่หมายถึงคุณสามารถได้รับค่าจ้างการฝึกงานที่ที่ทำงานซึ่งนำไปสู่คุณสมบัติที่ต้องการ การฝึกวิชาชีพที่โรงเรียนและการอบรมให้ความมั่นใจและทักษะทางด้านวิชาชีพที่นายจ้างต้องการแก่คุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวเลือก VET | เว็บไซต์ VCAAExternal Link

Reviewed 27 September 2022

Education

Was this page helpful?