การศึกษาวิชาชีพและการฝึกอบรม (VET) ที่โรงเรียน (Vocational Education and Training (VET) at school) - ภาษาไทย (Thai)

อธิบายเรื่องการศึกษาวิชาชีพและการฝึกอบรม

การศึกษาวิชาชีพและการฝึกอบรม (VET) คือการเรียนรู้ที่คุณจะพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติและตรงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทักษะที่คุณเรียนรู้เกี่ยวข้องกับเส้นทางอาชีพ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ที่ทำงานหรือในการศึกษาและการฝึกอบรมต่อ

คุณสามารถเพิ่มหลักสูตรหรือประกาศนียบัตร VET เข้ากับการศึกษาของคุณได้ขณะที่คุณกำลังศึกษาอยู่ในชั้น Year 11 หรือ12 คุณอาจเริ่มหลักสูตร VET ตั้งแต่ Year 10 ก็ได้

ซึ่งรวม VET ไว้ในการศึกษาของคุณด้วย

VET เพิ่มระดับการเรียนรู้อีกระดับหนึ่งให้การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของคุณ คุณจะได้รับทักษะเชิงปฏิบัติการในงานอุตสาหกรรมที่คุณสนใจ ซึ่งช่วยปรัปรุงความสามารถในการได้งานทำของคุณ

พูดคุยกับอาจารย์หรือผู้ให้คำปรึกษาด้านอาชีพของคุณเกี่ยวกับการเพิ่ม VET เข้ากับหลักสูตร VCE หลักสูตร VCE Vocational Major หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรเส้นทางการเรียนและงานอาชีพของรัฐวิกตอเรีย (VPC)

หลักสูตร VET

  • ให้วุฒิทางการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศในอุตสาหกรรมเฉพาะเจาะจงหรือให้หน่วยกิตสำหรับวุฒิทางการศึกษาอย่างหนึ่ง
  • ทำให้คุณจบการศึกษาหลักสูตร VCE, VCE Vocational Major หรือ VPC
  • ให้ทางเลือกในการศึกษาผ่านการฝึกงานหรือการฝึกอบรมในโรงเรียนที่ได้รับค่าจ้าง

ทางเลือกวิชา VET ของคุณ

โรงเรียนจำนวนมากขึ้นให้การฝึกอบรมซึ่งให้ทักษะที่มีความต้องการสูงในเส้นทางที่อยู่ในลำดับความสำคัญ 12 เส้นทาง

* มีเส้นทางการเรียนที่เก็บคะแนน

^ มีลำดับหน่วยการเรียนที่ 3 และ 4

ถามผู้ให้คำปรึกษาด้านงานอาชีพที่โรงเรียนของคุณเกี่ยวกับทางเลือกด้าน VET ที่โรงเรียนของคุณเปิดสอน

กำลังมองหาแรงบันดาลใจอยู่หรือ? ดูแชมเปี้ยน VETของเรา ชาววิกตอเรียผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงเหล่านี้ได้ทะยานสู่ความสำเร็จผ่านเส้นทาง VET

การฝึกวิชาชีพและการอบรมที่โรงเรียน

หลักสูตร VCE, VCE Vocational Major หรือ VPC ของคุณสามารถรวมถึงการฝึกวิชาชีพและการอบรม การเริ่มต้น การฝึกวิชาชีพหรือการอบรมขณะที่เรียนหนังสืออยู่ หมายความว่าคุณจะได้รับค่าจ้างสำหรับการอบรมหมายถึงการฝึกอบรมโดยการทำงานจริซึ่งนำไปสู่วุฒิทางการศึกษาอย่างหนึ่ง การฝึกวิชาชีพที่โรงเรียนและการอบรมให้ความมั่นใจและทักษะทางด้านวิชาชีพที่นายจ้างต้องการแก่คุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เส้นทาง VET ในโรงเรียน
รับคู่มือนักศึกษาวิชา VET | เว็บไซต์ VCAA
หลักสูตร VCE VET | เว็บไซต์ VCAA

Updated